نحوه ارسال سفارش استاپ

سفارش استاپ چیست؟

با استفاده از سفارش استاپ می‌توانید قیمت استاپ، قیمت سفارش و مقدار سفارش را پیشاپیش تعیین کنید. در صورتی‌که قیمت بازار با قیمت استاپ برابر شود سفارش از پیش تعیین‌شده شما در بازار انجام می‌شود. در حال حاضر، سفارشات استاپ-قیمت دلخواه و استاپ-قیمت بازار در کوینکس قابل انجام هستند.

 

ضوابط

1. قیمت استاپ: رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ لازمه فعال شدن سفارش استاپ است به‌طوری‌که این سفارش پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ به‌طور خودکار مطابق با مقادیر از پیش تعیین‌شده فعال می‌شود.

2. قیمت دلخواه: سفارش استاپ-قیمت دلخواه پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت ثبت شده توسط شما، اجرا می‌شود.

3. مقدار: منظور مقدار سفارش است که از قبل تعیین‌شده است.

4. همیشه معتبر (AL): اجرای این سفارش همواره معتبر است، مگر اینکه خودتان لغوش کنید یا اینکه به‌طور کامل در بازار انجام شود.

5. فوری یا لغو (IOC): پس از ارسال سفارش فوری یا لغو درصورتی‌که فقط بخشی از این سفارش اجرا شود بخش دیگر لغو خواهد شد. همچنین درصورتی‌که هیچ بخشی از این سفارش اجرا نشود، کل سفارش لغو خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، بخش اجرا نشده سفارش بلافاصله لغو خواهد شد.

6. همه یا هیچ (FOK): درصورتی‌که کل سفارش بلافاصله و به‌یک‌باره در بازار قابل‌اجرا نباشد بلافاصله لغو خواهد شد.

7. سفارشات پنهان: این‌گونه سفارشات پس از ارسال در دفترچه سفارشات ظاهر نمی‌شوند.

 

سفارشات استاپ چگونه اجرا می‌شوند؟

سفارشات استاپ-قیمت دلخواه: می‌توانید قیمت استاپ، قیمت محدود، و مقدار سفارش را از قبل تعیین کنید. پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ، یک سفارش محدود با قیمت و مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌شود.

سفارشات استاپ-قیمت بازار: در این نوع سفارشات می‌توانید قیمت و مقدار استاپ را از پیش تعیین کنید. وقتی قیمت بازار به قیمت استاپ برسد یک سفارش بازار با مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌شود (برای اجرای این نوع سفارش از استراتژی انجام کامل به سبک حراج استفاده می‌شود).

 

 چگونه می‌توان یک سفارش استاپ ثبت کرد؟

1. ثبت سفارش خرید استاپ-قیمت دلخواه

فرض کنید می‌خواهید سفارشی برای خرید BCH در بازار BCH/USDT ثبت کنید:

(1)  گزینه [استاپ-قیمت دلخواه] را انتخاب کنید

(2)  قیمت استاپ را 200 تتر وارد کنید

(3)  قیمت سفارش را 250 تتر وارد کنید

(4)  مقدار سفارش را وارد کنید

(5)  برای ارسال سفارش روی [خرید BCH] کلیک کنید

این سفارش بلافاصله پس از ارسال وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ (یعنی 200 تتر) سفارش فعال می‌شود و 1 BCH با قیمت 250 تتر خریده می‌شود.

 

2. ثبت سفارش فروش استاپ-قیمت بازار

فرض کنید می‌خواهید یک سفارش استاپ-قیمت بازار برای فروش BCH در بازار BCH/USDT ثبت کنید:

(1)  گزینه [استاپ-قیمت بازار] را انتخاب کنید

(2)  قیمت استاپ را 200 تتر وارد کنید

(3)  مقدار سفارش را وارد کنید

(4)  برای ارسال سفارش روی [فروش BCH] کلیک کنید

این نوع سفارش بلافاصله پس از ارسال وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن آخرین قیمت بازار به قیمت استاپ (یعنی 200 تتر) اجرای این سفارش فعال می‌شود و 1 BCH به قیمت 250 تتر فروخته می‌شود.

 

سؤالات متداول

سؤال 1: آیا دارایی‌هایم پس از ارسال سفارش استاپ مسدود می‌شوند؟

جواب 1: خیر، سفارشات استاپ دارایی‌هایتان را مسدود نمی‌کنند. لطفاً پس از ارسال سفارش استاپ از وجود موجودی کافی در حسابتان مطمئن شوید. اگر موجودی شما حین رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ کافی نباشد سفارشتان اجرا نخواهد شد.

 

سؤال 2: چرا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ سفارش استاپم اجرا نشده است؟

جواب 2: سفارش استاپتان ممکن است به دلیل نوسانات شدید بازار، کمبود وجوه، ارتقاء و سایر دلایل آغاز یا اجرا نشود.

در صورت ناکافی بودن موجودی حسابتان:

(1)  سفارش خرید استاپ: در صورت ناکافی بودن موجودی حسابتان برای خرید کریپتوها در زمان رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ، سفارشتان وارد بازار نخواهد شد.

(2)  سفارش فروش استاپ: در صورت ناکافی بودن کریپتوی موردنظر برای فروش در حسابتان حین رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ، سفارشتان وارد بازار نخواهد شد.

 

سؤال 3: آیا سفارش استاپی که ثبت کرده‌ام پس از فعال شدن با موفقیت اجرا می‌شود؟

پاسخ 3: اجرا یا عدم اجرای سفارش استاپتان به شرایط واقعی بازار بستگی دارد و ممکن است پس از فعال شدن اجرا بشود یا نشود.

 

مقالات مرتبط:

مقدمه‌ای بر اجرای انواع معاملات اسپات

نحوه ثبت انواع مختلف سفارشات اسپات