چگونه محدودیت برداشت روزانه از صرافی را افزایش دهیم؟

با فعال کردن شماره تلفن / GA(بخش امنیتی گوگل) محدودیت برداشت 24 ساعته: 10000 دلار آمریکا است

 

با انجام احراز هویت-پایه، محدودیت برداشت 24 ساعته به 1,000,000 دلار آمریکا افزایش میابد

 

درخواست برای افزایش محدودیت 24 ساعته پس از ورود به حساب کوینکس، می‌توانید حداکثر حد مجاز برداشت فعلی ما را در 24 ساعت در صفحه [سطح حساب] بررسی کنید

34-__________.png