نحوه ثبت انواع مختلف سفارشات فیوچرز

انواع سفارشات فیوچرز

در کوینکس ۴ نوع سفارش برای معاملات فیوچرز وجود دارد: قیمت دلخواه (لیمیت)، قیمت بازار (مارکت)، استاپ- قیمت دلخواه، و استاپ-قیمت بازار. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه انواع سفارشات معاملات فیوچرز مراجعه کنید.

 

روش‌های اجرای معاملات فیوچرز 

در کوینکس به چهار روش می‌توانید سفارشات را اجرا کنید: همیشه معتبر (AL)، فوری یا لغو (IOC)،همه‌یاهیچ (FOK)، و فقط سفارش‌گذار (MK). لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه انواع روش‌های اجرای سفارش مراجعه کنید.

 

مکانیسم معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز در کوینکس از مکانیسم معاملاتی میکر/تیکر استفاده می‌کنند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سفارش گذار(میکر) و سفارش بردار(تیکر) چیست؟ مراجعه کنید.

 

مکانیسم تریگر در سفارش‌های فیوچرز

۱. بر اساس آخرین قیمت

وقتی آخرین قیمت با قیمت تریگر برابر شود، سفارشات استاپ فعال می‌شوند.

۲. بر اساس قیمت مشخص

سفارش استاپ پس از رسیدن قیمت مشخص به قیمت تریگر فعال می‌شود.

مقدار قیمت مشخص ممکن است از مقدار آخرین قیمت بازار کمتر یا بیشتر شود. از قیمت مشخص در محاسبه PNL تحقق‌نیافته و تعیین زمان لیکوئید شدن اجباری استفاده می‌شود.

روش محاسبه:

قیمت مشخص = قیمت شاخص × [۱ + فاندینگ‌ریت × (زمان باقیمانده تا پرداخت فاندینگ‌ریت بعدی/دوره زمانی فاندینگ‌ریت)]

کاربرد: از قیمت مشخص برای جلوگیری از لیکوئید شدن اجباری غیرضروری در معاملات فیوچرز و کاهش زیان‌های ناشی از دست‌کاری قیمت و کم بودن نقدینگی استفاده می‌شود.

۳. بر اساس قیمت شاخص

وقتی قیمت شاخص با قیمت تریگر برابر شود، سفارش استاپ فعال می‌شود.

قیمت شاخص میانگین وزنی قیمت‌های اسپات صرافی‌های بزرگ مثل بایننس، هیوبی، جمینی، کوین‌بیس، و بیت‌استمپ است.

کاربرد: قیمت شاخص را قیمت منصفانه‌ای برای قیمت اسپات می‌دانند. کوینکس از یک مکانیسم پیش‌بینی برای اصلاح اجزای قیمت شاخص طی نوسانات شدید بازار استفاده می‌کند تا مطمئن شود که قیمت در محدوده‌ای نرمال در نوسان است.

 

تنظیمات انواع مختلف سفارشات فیوچرز

۱. سفارش قیمت دلخواه

(۱) حالت سفارش‌گذار(میکر)

مثال: برای خرید لانگ در بازار LTCUSDT (با آخرین قیمت: 80.61 تتر، و بهترین قیمت فروش: 80.64 تتر)، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. نوع سفارش [قیمت دلخواه] را انتخاب کنید.

۲. قیمت را برابر با 80.60 تتر و مقدار را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۳. مارجین موردنیاز را بررسی و تأیید کنید.

۴. برای ارسال سفارش روی [خرید/لانگ] کلیک کنید.

سفارش فوق پس از ارسال به‌عنوان یک سفارش از نوع سفارش‌گذار و بهترین سفارش خرید به بازار ارسال می‌شود. وقتی قیمت بازار برابر با 80.60 تتر شود، سفارشتان انجام خواهد شد. مراحل مربوط به معامله فروش شورت با استفاده از سفارش قیمت دلخواه نیز مشابه با مراحل فوق است.

_1.png

 

(۲) حالت سفارش‌بردار(تیکر)

مثال: برای خرید لانگ در بازار LTCUSDT (با آخرین قیمت: 80.59 تتر، و بهترین قیمت فروش: 80.60 تتر)، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. نوع سفارش [قیمت دلخواه] را انتخاب کنید.

۲. قیمت را برابر با 80.60 تتر و مقدار را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۳. مارجین موردنیاز را بررسی و تأیید کنید.

۴. برای ارسال سفارش فوق روی [خرید/لانگ] کلیک کنید.

سفارش فوق پس از ارسال به‌عنوان یک سفارش از نوع سفارش‌بردار به بازار ارسال می‌شود. چون مقدار خرید کمتر از مقدار بهترین سفارش فروش است، سفارش پس از رسیدن قیمت به 80.60 تتر بلافاصله به‌طور کامل اجرا می‌شود. مراحل مربوط به معامله فروش شورت با استفاده از سفارش قیمت دلخواه نیز مشابه با مراحل فوق است.

_2.png

 

۲. سفارش قیمت بازار

الف. حالت خرید/لانگ

۱. عمق فروش را بررسی کنید.

۲. گزینه [قیمت بازار] را انتخاب کنید.

۳. مقدار معامله را 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۴. برای ارسال سفارش روی گزینه [خرید/لانگ] کلیک کنید.

سفارش فوق پس از ثبت شدن به بازار ارسال می‌شود و با بهترین قیمت موجود در بازار به‌طور کامل اجرا می‌شود.

توجه: لطفاً در صورت زیاد بودن حجم خرید به عمق فروش توجه کنید تا از نوسانات قابل‌توجه قیمت در اثر ناکافی بودن عمق بازار متضرر نشوید.

 

(۲) حالت فروش/شورت

۱. عمق خرید را بررسی کنید.

۲. گزینه [قیمت بازار] را انتخاب کنید.

۳. مقدار معامله را 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۴. برای ثبت سفارش روی گزینه [فروش/شورت] کلیک کنید.

سفارش فوق پس از ثبت به بازار ارسال می‌شود و با بهترین قیمت موجود در بازار به‌طور کامل اجرا می‌شود.

توجه: لطفاً در صورت زیاد بودن حجم فروش به عمق خرید توجه کنید تا از نوسانات قابل‌توجه قیمت در اثر ناکافی بودن عمق بازار متضرر نشوید.

 

۳. سفارش استاپ-قیمت دلخواه

الف. خرید لانگ و حد سود

اگر بدانید که قیمت لایت‌کوین قرار است در آینده افزایش یابد، می‌توانید با خرید قراردادهای لایت‌کوین سود کنید. اگر فکر می‌کنید که قیمت لایت‌کوین از 82 تتر بیشتر نخواهد شد می‌توانید یک سفارش استاپ-قیمت دلخواه برای فروش لایت‌کوین و کسب سود ثبت کنید (مثال زیر را ببینید).

۱. نوع سفارش [استاپ-قیمت دلخواه] را انتخاب کنید.

۲. در قسمت نوع قیمت استاپ، گزینه [آخرین قیمت] را انتخاب کنید.

۳. قیمت استاپ را 82 تتر وارد کنید.

۴. قیمت دلخواه (لیمیت) را 81 تتر وارد کنید.

۵. مقدار را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۶. برای ارسال سفارش روی [فروش/شورت] کلیک کنید.

سفارش فوق بلافاصله پس از ثبت شدن وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن آخرین قیمت به 82 تتر فعال می‌شود و سیستم یک سفارش از نوع قیمت دلخواه با قیمت و مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌کند. چون قیمت فعلی بازار برابر با 82 تتر و بهتر از قیمت از پیش تعیین‌شده در سفارش فوق یعنی 81 تتر است، سفارش فوق بلافاصله در قیمت 82 تتر انجام می‌شود.

_5.png

 

(۲) خرید لانگ و حد ضرر

اگر بدانید که قیمت لایت‌کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌توانید با خرید قراردادهای لایت‌کوین سود کسب کنید. اگر فکر می‌کنید که قیمت لایت‌کوین احتمالاً کاهش خواهد یافت وقتی قیمت به ۷۸ تتر برسد (با این فرض که قیمت لیکوئید شدن 53.23 تتر است)، می‌توانید یک سفارش استاپ-قیمت دلخواه برای فروش لایت‌کوین و حد ضرر را ثبت کنید (مثال زیر را ببینید).

۱. نوع [استاپ-قیمت دلخواه] را انتخاب کنید.

۲. در قسمت نوع قیمت استاپ، گزینه [آخرین قیمت] را انتخاب کنید.

۳. قیمت استاپ را 78 تتر وارد کنید.

۴. قیمت دلخواه (لیمیت) را 77 تتر وارد کنید.

۵. مقدار سفارش را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۶. برای ارسال سفارش روی [فروش/شورت] کلیک کنید.

سفارش فوق بلافاصله پس از ثبت شدن وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن آخرین قیمت به 78 تتر فعال می‌شود و سیستم یک سفارش از نوع قیمت دلخواه با قیمت و مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌کند. چون قیمت فعلی بازار برابر با 78 تتر و بیشتر از قیمت از پیش تعیین‌شده در سفارش فوق یعنی 77 تتر است، سفارش فوق بلافاصله در قیمت ۷۸ تتر انجام می‌شود.

_6.png

 

۴. سفارش استاپ-قیمت بازار

(۱) خرید لانگ و حد سود

اگر بدانید که قیمت لایت‌کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌توانید با خرید قراردادهای لایت‌کوین سود کنید. اگر فکر می‌کنید که قیمت لایت‌کوین از 83 تتر بیشتر نخواهد شد می‌توانید یک سفارش استاپ-قیمت بازار برای فروش لایت‌کوین و کسب سود ثبت کنید (مثال زیر را ببینید).

۱. نوع [استاپ-قیمت بازار] را انتخاب کنید.

۲. در قسمت نوع قیمت استاپ، گزینه [قیمت مشخص] را انتخاب کنید.

۳. قیمت استاپ را 83 تتر وارد کنید.

۴. مقدار را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۵. برای ارسال سفارش روی [فروش/شورت] کلیک کنید.

سفارش فوق بلافاصله پس از ثبت شدن وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن قیمت مشخص به 83 تتر فعال می‌شود. سپس، سیستم یک سفارش از نوع قیمت بازار با مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌کند و سفارش به‌طور کامل با بهترین قیمت اجرا خواهد شد.

_7.png

 

(۲) خرید لانگ و حد ضرر

اگر بدانید که قیمت لایت‌کوین در آینده افزایش خواهد یافت، می‌توانید با خرید قراردادهای لایت‌کوین سود کنید. اگر فکر می‌کنید که قیمت لایت‌کوین احتمالاً کاهش خواهد یافت (با این فرض که قیمت لیکوئیدی 53.23 تتر است)، می‌توانید یک سفارش استاپ-قیمت بازار برای فروش لایت‌کوین و حد ضرر را ثبت کنید  (مثال زیر را ببینید).

۱. نوع [استاپ-قیمت بازار] را انتخاب کنید.

۲. در قسمت نوع قیمت استاپ، گزینه [قیمت مشخص] را انتخاب کنید.

۳. قیمت استاپ را 78 تتر وارد کنید.

۴. مقدار را برابر با 0.3 لایت‌کوین وارد کنید.

۵. برای ارسال سفارش روی [فروش/شورت] کلیک کنید.

سفارش فوق بلافاصله پس از ثبت شدن وارد بازار نمی‌شود، بلکه پس از رسیدن قیمت مشخص به 78 تتر فعال می‌شود. سپس، سیستم یک سفارش از نوع قیمت بازار با مقدار از پیش تعیین‌شده ارسال می‌کند و سفارش به‌طور کامل و با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می‌شود.

_8.png

محتوای ارائه شده در این وبسایت صرفا جهت اطلاع رسانی در نظر گرفته شده و به منزله توصیه سرمایه گذاری نمی باشد. این محتوا جایگزینی برای پیشنهاد، مشاوره یا توصیه مالی حرفه ای نیست. به کاربران اکیدا توصیه می شود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنند. مالکین و نویسندگان این وبسایت هیچ مسئولیتی در قبال خسارت یا زیان های ناشی از اعتماد به اطلاعات ارائه شده، به عهده ندارند. تمام سرمایه گذاری ها همراه با ریسک هستند و عملکرد گذشته الزاما نشان دهنده نتایج آتی نمی باشد.