منظور از لیکوئید شدن اجباری در بازار فیوچرز چیست

منظور از لیکوئید شدن اجباری چیست؟

معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن‌ها باید درصد مشخصی از ارزش آن پوزیشن را در حسابشان به‌صورت نقد نگه دارند. این مبلغ نقدی اصطلاحاً مارجین نگهداشت نامیده می‌شود. وقتی مارجین نگهداشت‌تان فاقد برخی الزامات باشد، پوزیشن فیوچرزتان لیکوئید می‌شود.

قرارداد فیوچرز کوینکس برای اجتناب از لیکوئید شدن پوزیشن به دلیل عدم نقدشوندگی در بازار یا دست‌کاری بازار از قیمت مشخص منصفانه استفاده می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، تنها در صورتی لیکوئید می‌شوید که قیمت منصفانه (یا قیمت مشخص) در معاملات لانگ کمتر و در معاملات شورت بیشتر از قیمت لیکوئید شدن باشد.

پس از لیکوئید شدن ارزش پوزیشنتان توسط موتور لیکوئیدی با قیمت ورشکستگی تصاحب و پوزیشنتان بسته می‌شود. در چنین حالتی، تمام سفارش‌های در حال انتظارتان با کوین مارجین مربوطه شامل سفارش‌های TP/SL، سفارش‌های قیمت دلخواه، سفارش‌های استاپ-قیمت دلخواه، و سفارش‌های استاپ-قیمت بازار به‌طور خودکار لغو می‌شوند.

 

قیمت لیکوئید شدن

۱. مروری: قیمتی که در آن لیکوئید شدن شروع می‌شود. اگر قیمت مشخص (در معاملات لانگ) کمتر از این قیمت یا (در معاملات شورت) بیشتر از این قیمت باشد فرآیند لیکوئید شدن طبق قرارداد آغاز می‌شود.

 

۲. قیمت ورشکستگی(Bankruptcy): قیمتی است که در آن کل مارجین پوزیشن فعلی کسر و یا به‌عبارتی‌دیگر صفر می‌شود.

 

۳. محاسبه (برای مثال حالت قرارداد خطی را در نظر بگیرید):

(۱) در پوزیشن لانگ

(نرخ مارجین نگهداشت – ۱) / (نرخ مارجین لیکوئید شدن - ۱) × قیمت تسویه = قیمت لیکوئید شدن

(نرخ مارجین لیکوئید شدن - ۱) × قیمت تسویه = قیمت ورشکستگی

(۲) در پوزیشن شورت

(نرخ مارجین نگهداشت + ۱) / (نرخ مارجین لیکوئید شدن + ۱) × قیمت تسویه = قیمت لیکوئید شدن

(نرخ مارجین لیکوئید شدن + ۱) × قیمت تسویه = قیمت ورشکستگی

که در آن:

ارزش تسویه / (PNL محقق نشده – مارجین پوزیشن + موجودی در دسترس) = (در حالت کراس) نرخ مارجین لیکوئید شدن

ارزش تسویه / (PNL محقق نشده – مارجین پوزیشن) = (در حالت ایزوله) نرخ مارجین لیکوئید شدن

قیمت تسویه × مقدار پوزیشن = ارزش تسویه

توجه: برای اطلاع از سایر جزئیات محاسبات قرارداد خطی لطفاً به این لینک و برای اطلاع از جزئیات محاسبات قرارداد معکوس لطفاً به این لینک مراجعه کنید.

لطفاً برای اطلاع از جزئیات نحوه محاسبه قیمت تسویه در صورت فعال بودن «تسویه خودکار هرمی» به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید.

(۳) به‌روزرسانی داده‌ها

در صورت انجام هر یک از عملیات زیر قیمت لیکوئید شدن اجباری و قیمت ورشکستگی باید مجدداً محاسبه شوند.

در حالت ایزوله: افزودن به پوزیشن، بستن پوزیشن، افزودن به کال مارجین، کاهش مارجین، تغییر اهرم.

در حالت کراس: افزودن به پوزیشن، بستن پوزیشن، ایجاد پوزیشن جدید (زیرا موجودی در دسترس را کاهش می‌دهد)

 

۴. توجه: اگر مارجین به‌اندازه کافی بزرگ باشد قیمت لیکوئید شدن در پوزیشن‌های لانگ در شرایطی خاص کمتر یا مساوی ۰ خواهد شد و در این حالت قیمت لیکوئید شدن برابر با ۰ نمایش داده می‌شود.

 

هشدار لیکوئید شدن

کوینکس ریسک لیکوئید شدن پوزیشنتان را محاسبه می‌کند. وقتی ریسک لیکوئید شدنتان به ۷۰% برسد کوینکس یک هشدار لیکوئید شدن در بازار فیوچرز از طریق ایمیل یا پوش برایتان ارسال می‌کند. لطفاً به اطلاعات ارسالی کوینکس توجه کنید.

 

محاسبه ریسک لیکوئید شدن

۱۰۰% × مارجین پوزیشن / مارجین نگهداشت = (در حالت ایزوله) درصد ریسک لیکوئید شدن

۱۰۰% × (مارجین پوزیشن + مارجین موجود) / مارجین نگهداشت = (در حالت کراس) درصد ریسک لیکوئید شدن

که در آن:

نرخ مارجین نگهداشت × مارجین پوزیشن = مارجین نگهداشت

مقدار پوزیشن × قیمت مشخص = ارزش پوزیشن

نرخ مارجین نگهداشت و مقدار پوزیشنتان مرتبط هستند و سطح پوزیشن متناسب با نوع قرارداد فیوچرز تغییر می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه سطح پوزیشن مراجعه کنید.

 

 

مقالات مرتبط:

نحوه استفاده از ماشین‌حساب فیوچرز

نحوه محاسبه قرارداد PNL

حد سود و ضرر فیوچرز (TP/SL)

نحوه کاهش نرخ ریسک لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز