قیمت شاخص فیوچرز به چه معناست؟

قیمت شاخص چیست؟

قیمت شاخص با استفاده از قیمت‌های موزون مجموعه‌ای از صرافی‌های اصلی کریپتو تعیین می‌شود. نرخ رمزارز و وزن قیمت‌های شاخص قراردادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد؛همچنین، مکانیزمی برای اطمینان از نوسانات قیمت شاخص در محدوده قابل قبولی در صورت وقوع یک نوسان شدید در هر یک از صرافی‌ها اتخاذ می‌شود.

* به روز رسانی: هر 5 ثانیه

قیمت شاخص برای قراردادهای خطی

قیمت شاخص کوینکس برای قراردادهای خطی از میانگین قیمت‌های بازار اسپات صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال بدست می‌آید. برای مشاهده قیمت شاخص می توانید اینجا کلیک کنید.

 

قیمت شاخص برای قراردادهای معکوس

قیمت شاخص کوینکس برای قراردادهای معکوس از میانگین قیمت‌های بازار اسپات صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال بدست می‌آید. برای مشاهده قیمت شاخص می توانید اینجا کلیک کنید.

 

توجه: همانطور که گفتیم قیمت بازار اسپات 4 صرافی باهم، قیمت شاخص را تشکیل می دهند، اگر خدمات فیوچرز در یکی از صرافی ها به حالت تعلیق درآمده و هیچ تراکنشی بیش از 15 دقیقه انجام نشود، کوینکس به طور خودکار این صرافی را از قیمت شاخص حذف می کند و تا زمانی که معامله آن از سر گرفته شود و صرافی های باقیمانده یک سوم تاثیر را خواهند داشت تا جای خالی صرافی حذف شد تکمیل شود. اگر وضعیت مشابهی برای هر یک از صرافی باقیمانده رخ دهد، دو نفر نهایی 50-50 تاثیر را برعهده خواهند خواهند گذاشت.