سیستم سطح مارجین نگهداشت فیوچرز چیست

مقدمه‌ای بر سیستم سطح مارجین نگهداشت

۱. مارجین نگهداشت: حداقل سطح مارجین موردنیاز برای حفظ پوزیشن فعلی‌تان است.

نحوه محاسبه:

(در قرارداد خطی) مارجین نگهداشت = قیمت مشخص × مقدار پوزیشن × نرخ مارجین نگهداشت

(در قرارداد معکوس) مارجین نگهداشت = (ارزش قرارداد × مقدار قرارداد / قیمت مشخص) × نرخ مارجین نگهداشت

 

۲. سیستم سطح مارجین نگهداشت کوینکس از نرخ‌های مارجین نگهداشت و حداکثر اهرم‌های متفاوتی برای حساب‌های معاملاتی با اندازه پوزیشن‌های مختلف استفاده می‌کند.

هرچه پوزیشن بزرگ‌تر باشد نرخ مارجین نگهداشت بالاتر و حداکثر اهرم قابل‌استفاده کمتر خواهد بود. هدف از این مکانیسم کاهش تأثیر لیکوئید شدن اجباری پوزیشن‌های بزرگ بر نقدینگی بازار و کاهش ریسک اهرم‌زدایی خودکار است.

 

مثالی از سطح پوزیشن

۱. BTCUSDT در قرارداد خطی

سطح پوزیشن نرخ مارجین نگهداشت حداقل نرخ مارجین اولیه حداکثر اهرم
۲۰-۰ بیت‌کوین ۰.۵۰% ۱.۰۰% ۱۰۰
۵۰-۲۰,۰۰۰۱ بیت‌کوین ۱.۰۰% ۲.۰۰% ۵۰
۱۰۰-۵۰,۰۰۰۱ بیت‌کوین ۱.۵۰% ۳.۳۳% ۳۰
۲۰۰-۱۰۰,۰۰۰۱ بیت‌کوین ۲.۰۰% ۵.۰۰% ۲۰
۵۰۰-۲۰۰,۰۰۰۱ بیت‌کوین ۲.۵۰% ۶.۶۶% ۱۵
۱,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰۱ بیت‌کوین ۳.۰۰% ۱۰.۰۰% ۱۰

۲. BTCUSD در قرارداد معکوس

سطح پوزیشن نرخ مارجین نگهداشت حداقل نرخ مارجین اولیه حداکثر اهرم
۵۰۰,۰۰۰-۰ Cont ۰.۵۰% ۱.۰۰% ۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۱ Cont ۱.۰۰% ۲.۰۰% ۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰-۱,۰۰۰,۰۰۱ Cont ۱.۵۰% ۳.۳۳% ۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰-۲,۰۰۰,۰۰۱ Cont ۲.۰۰% ۵.۰۰% ۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۵,۰۰۰,۰۰۱ Cont ۲.۵۰% ۶.۶۶% ۱۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰,۰۰۱ Cont ۳.۰۰% ۱۰.۰۰% ۱۰

 

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش [اطلاعات قرارداد] از منوی [اطلاعات بازار] مراجعه کنید.