نحوه محاسبه PNL قرارداد

۱. PNL تحقق‌نیافته

منظور از PNL تحقق‌نیافته همان سود و زیان پوزیشن از زمان آخرین تسویه‌حساب (در زمان‌های ۰:۰۰، ۸:۰۰، ۱۶:۰۰، UTC) تا لحظه جاری است که بعضاً با نام‌های سود یا زیان تئوریک (سود یا زیان روی کاغذ) نیز شناخته و مقدار آن با استفاده از قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده می‌شود.

لطفاً توجه داشته باشید که PNL تحقق‌نیافته صرفاً مقداری تخمینی است و تأثیری بر PNL تسویه ندارد.

 

۲. PNL تحقق‌یافته

منظور از PNL تحقق‌یافته سود و زیان نهایی پوزیشن‌های بسته‌شده‌تان، از جمله کارمزد معاملات، کارمزد تأمین مالی، PNL تسویه، و PNL معاملاتی پوزیشن‌های کاهش‌یافته یا بسته‌شده است.

محاسبات PNL تسویه‌حساب:

(1) در قراردادهای خطی:

(قیمت آخرین تسویه - قیمت تسویه فعلی) × مقدار پوزیشن = PNL تسویه (در معاملات لانگ)

(قیمت تسویه فعلی - قیمت آخرین تسویه) × مقدار پوزیشن = PNL تسویه (در معاملات شورت)

(2) در قراردادهای معکوس:

(قیمت تسویه فعلی / 1 - قیمت آخرین تسویه / 1) × ارزش قرارداد × مقدار پوزیشن = PNL تسویه (در معاملات لانگ)

(قیمت آخرین تسویه / 1 - قیمت تسویه فعلی / 1) × ارزش قرارداد × مقدار پوزیشن = PNL تسویه 

(در معاملات شورت)

 

محاسبه PNL معاملات در شرایط بستن یا کاهش پوزیشن‌ها:

(1) در قراردادهای خطی:

(قیمت تسویه - قیمت بسته‌شدن پوزیشن) × مقدار پوزیشن = PNL معاملاتی (در معاملات لانگ)

(قیمت بسته‌شدن پوزیشن - قیمت تسویه) × مقدار پوزیشن = PNL معاملاتی (در معاملات شورت)

(2) در قراردادهای معکوس:

(قیمت بسته‌شدن پوزیشن / 1 - قیمت تسویه / 1) × ارزش قرارداد × مقدار قرارداد = PNL معاملاتی (در معاملات لانگ)

(قیمت تسویه / 1 - قیمت بسته‌شدن پوزیشن / 1) × ارزش قرارداد × مقدار قرارداد = PNL معاملاتی 

(در معاملات شورت)

توجه: لطفاً برای آشنایی با نحوه محاسبه قیمت تسویه، در حالتی که ویژگی تسویه‌حساب خودکار هرمی فعال است، به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید. در صورت غیرفعال بودن این ویژگی:

میانگین قیمت‌های بازشدن = قیمت تسویه‌حساب

 

۳. کارمزد تأمین مالی

نرخ تأمین مالی × قیمت مشخص × اندازه پوزیشن = کارمزد تأمین مالی

کارمزد تأمین مالی هر 8 ساعت و به ترتیب در ساعات 0:00، 8:00، و 16:00 (UTC) محاسبه می‌شود.

فقط در صورتی این کارمزد را دریافت یا پرداخت می‌کنید که در زمان محاسبه، پوزیشن باز داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه کارمزد تامین مالی فیوچرز چیست مراجعه کنید.

 

۴. کارمزد معامله

کارمزد معاملات در صورت خرید یا فروش قراردادها دریافت و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

قیمت دلخواه برای خرید یا فروش × مقدار پوزیشن × نرخ کارمزد = کارمزد معاملات در قراردادهای خطی

قیمت دلخواه برای خرید یا فروش / ارزش قرارداد × مقدار پوزیشن × نرخ کارمزد = کارمزد معاملات در قراردادهای معکوس 

 

 

مقالات مرتبط:

مقدمه‌ای بر تجزیه‌وتحلیل PNL

کسب سود از معاملات فیوچرز

نحوه فعال‌سازی و مشاهده تجزیه‌وتحلیل PNL من

محتوای ارائه شده در این وبسایت صرفا جهت اطلاع رسانی در نظر گرفته شده و به منزله توصیه سرمایه گذاری نمی باشد. این محتوا جایگزینی برای پیشنهاد، مشاوره یا توصیه مالی حرفه ای نیست. به کاربران اکیدا توصیه می شود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنند. مالکین و نویسندگان این وبسایت هیچ مسئولیتی در قبال خسارت یا زیان های ناشی از اعتماد به اطلاعات ارائه شده، به عهده ندارند. تمام سرمایه گذاری ها همراه با ریسک هستند و عملکرد گذشته الزاما نشان دهنده نتایج آتی نمی باشد.