نحوه محاسبه PNL قرارداد

۱. PNL تحقق‌نیافته

منظور از PNL تحقق‌نیافته همان سود و زیان پوزیشن از زمان آخرین تسویه‌حساب (در زمان‌های ۰:۰۰، ۸:۰۰، ۱۶:۰۰، UTC) تا لحظه جاری است که بعضاً با نام‌های سود یا زیان تئوریک (سود یا زیان روی کاغذ) نیز شناخته و مقدار آن با استفاده از قیمت مشخص یا آخرین قیمت تخمین زده می‌شود.

لطفاً توجه داشته باشید که PNL تحقق‌نیافته صرفاً مقداری تخمینی است و تأثیری بر PNL تسویه ندارد.

 

۲. PNL تحقق‌یافته

منظور از PNL تحقق‌یافته سود و زیان نهایی پوزیشن‌های بسته‌شده‌تان شامل PNL تسویه، PNL کاهش‌یافته/بسته‌شده تسویه پوزیشن، کارمزد معاملات پرداخت‌شده، و فاندینگ‌فی (کارمزد تامین مالی) است.

انواع PNLهای تسویه به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

(۱) در قراردادهای خطی:

PNL تسویه (در معامله لانگ/خرید) = مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه فعلی - آخرین قیمت تسویه)

PNL تسویه (در معامله شورت/فروش) = مقدار پوزیشن × (آخرین قیمت تسویه - قیمت تسویه فعلی)

(۲) در قراردادهای معکوس:

PNL تسویه (در معامله لانگ/خرید) = مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد × (۱ ÷ آخرین قیمت تسویه – ۱ ÷ قیمت تسویه فعلی)

PNL تسویه (در معامله شورت/فروش) = مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد × (۱ ÷ قیمت تسویه فعلی – ۱ ÷ آخرین قیمت تسویه )

 

محاسبه PNLها در صورت بسته شدن یا کاهش پوزیشن‌ها به صورت زیر است:

(۱) در قراردادهای خطی:

PNL تحقق‌یافته (در معامله لانگ/خرید) = مقدار پوزیشن × (قیمت بسته شدن - قیمت تسویه)

PNL تحقق‌یافته (در معامله شورت/فروش) = مقدار پوزیشن × (قیمت تسویه - قیمت بسته شدن)

(۲) در قراردادهای معکوس:

PNL تحقق‌یافته (در معامله لانگ/خرید) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ ÷ قیمت تسویه – ۱ ÷ قیمت بسته شدن)

PNL تحقق‌یافته (در معامله شورت/فروش) = مقدار قرارداد × ارزش قرارداد × (۱ ÷ قیمت بسته شدن – ۱ ÷ قیمت تسویه)

لطفاً برای آشنایی با نحوه محاسبه قیمت تسویه در حالت فعال بودن «تسویه‌حساب خودکار هرمی» به صفحه قیمت تسویه چیست مراجعه کنید.

 

۳. فاندینگ‌فی (کارمزد تامین مالی)

فاندینگ‌فی هر ۸ ساعت و به ترتیب در ساعات ۰:۰۰، ۸:۰۰ و ۱۶:۰۰ (UTC) اعمال می‌شود. فقط درصورتی‌که در زمان‌های فوق پوزیشن باز داشته باشید مجبور به برداشت یا پرداخت فاندینگ‌فی هستید.

لطفاً برای کسب جزئیات بیشتر به صفحه درباره فاندینگ‌فی (کارمزد تامین مالی) مراجعه کنید.

 

۴. کارمزد معامله

کارمزد معاملات خرید یا فروش قراردادها به شرح زیر محاسبه و دریافت می‌شود.

کارمزد معامله قرارداد خطی = نرخ کارمزد × مقدار پوزیشن × قیمت دلخواه خرید یا فروش

کارمزد معامله قرارداد معکوس = نرخ کارمزد × مقدار پوزیشن × ارزش قرارداد / قیمت دلخواه خرید یا فروش

 

 

مقالات مرتبط:

مقدمه‌ای بر تجزیه‌وتحلیل PNL

کسب سود از معاملات فیوچرز

نحوه فعال‌سازی و مشاهده تجزیه‌وتحلیل PNL من