نرخ کارمزدهای قرارداد خطی

کارمزد معاملات

 

کارمزد معامله در حین معاملات قراردادی دریافت و محاسبه شده و در PNL محقق شده شما لحاظ می شود.

 

نرخ کارمزد VIP

VIP سطح

مقدار هولد شده CET   

کارمزد میکر(سازنده)

کارمزد تیکر(گیرنده)

VIP0

≥0 CET

0.030%

0.050%

VIP1

≥1,000.00 CET

0.028%

0.048%

VIP2

≥10,000.00 CET

0.026%

0.046%

VIP3

≥100,000.00 CET

0.024%

0.044%

VIP4

≥500,000.00 CET

0.022%

0.042%

VIP5

≥1000,000.00 CET

0.020%

0.040%

 

نرخ کارمزد بازارسازی

سطح بازارسازی

رتبه بندی

کارمزد میکر(سازنده)

کارمزد تیکر(گیرنده)

LV5

≤10%

-0.0150%

0.0250%

LV4

≤25%

-0.0100%

0.0250%

LV3

≤45%

-0.0050%

0.0250%

LV2

≤70%

0%

0.0250%

LV1

30% آخر

0%

0.0300%

LV0

/

0.0300%

0.0500%

 

قراردادهای خطی هم برای باز کردن پوزیشن و هم برای بستن آنها همیشه USDT را به عنوان ارز تسویه حساب در نظر می گیرند.

 

نحوه محاسبه: کارمزد معامله = قیمت اجرا شده * مبلغ اجرا شده * نرخ کارمزدمثال

 

زمانی که قیمت قرارداد خطی BTCUSDT دقیقا ۵۰۰۰ USDT بود، یک کاربر VIP0 پوزیشن خرید با حجم 0.2 بیت کوین را باز کرد که همه بصورت تیکر(گیرنده) اجرا شد. هنگامی که قیمت افزایش می یابد، کاربر تمام پوزیشن ها را با قیمت میکر(سازنده) در ۶۰۰۰ USDT می بندد، به همین ترتیب:

کارمزد باز کردن پوزیشن : 0.2 * 5000 * 0.05% = 0.5 USDT

کارمزد بسته کردن پوزیشن:0.2 * 6000 * 0.03% = 0.36 USDT

 

توجه داشته باشید

"استفاده از CET به عنوان کارمزد" برای معاملات فیوچرز در دسترس نیست. برای مشاهده کامل کارمزد ها، لطفاً به بخش استاندارد کارمزد ها مراجعه کنید.