نرخ کارمزدهای قرارداد معکوس

کارمزد معامله در حین معاملات قراردادی دریافت و محاسبه شده و در PNL محقق شده شما لحاظ می شود.
نرخ کارمزد VIP

VIP سطح

مقدار هولد شده CET   

کارمزد میکر(سازنده)

کارمزد تیکر(گیرنده)

VIP0

≥0 CET

0.030%

0.0500%

VIP1

≥1,000.00 CET

0.028%

0.048%

VIP2

≥10,000.00 CET

0.026%

0.046%

VIP3

≥100,000.00 CET

0.024%

0.044%

VIP4

≥500,000.00 CET

0.022%

0.042%

VIP5

≥1000,000.00 CET

0.020%

0.040%

 

نرخ کارمزد بازارسازی

سطح بازارسازی

رتبه بندی

کارمزد میکر(سازنده)

کارمزد تیکر(گیرنده)

LV5

≤10%

-0.0150%

0.0250%

LV4

≤25%

-0.0100%

0.0250%

LV3

≤45%

-0.0050%

0.0250%

LV2

≤70%

0%

0.0250%

LV1

30% آخر

0%

0.0300%

LV0

/

0.0300%

0.0500%قراردادهای معکوس هم برای باز کردن پوزیشن و هم برای بستن آنها کوین معاملاتی را به عنوان ارز تسویه حساب در نظر می گیرند

 

نحوه محاسبه: کارمزد معامله = مبلغ قرارداد * ارزش قرارداد / قیمت اجرا شده * نرخ کارمزد
مثال

زمانی که قیمت قرارداد معکوس BTCUSD دقیقا 5000 دلار بود، یک کاربر VIP0 یک پوزیشن لانگ به ارزش 200 قرار داد (هر دلار به عنوان یک قرارداد) باز کرد که همه آن توسط تیکر(گیرنده) اجرا شد. هنگامی که قیمت افزایش می یابد، کاربر تمام پوزیشن های خود را با قیمت میکر(سازنده) در 6000 دلار می بندد، به همین ترتیب:

کارمزد باز کردن معامله : 200 * 1/5000 * 0.05% = 0.00002 BTC

کارمزد بسته کردن معامله : 200 * 1/6000 * 0.03% = 0.00001 BTC

 

 

 

توجه داشته باشید

"استفاده از CET به عنوان کارمزد" برای معاملات فیوچرز در دسترس نیست. برای مشاهده کامل کارمزد ها، لطفاً به بخش استاندارد کارمزد ها مراجعه کنید