مقدمه‌ای بر تحلیل سود و زیان (PNL)

با فعال‌سازی «تحلیل سود و زیان (PNL)»، می‌توانید سود و زیان حساب‌ها را به صورت کلی، جداگانه یا دائمی مشاهده کنید و راهکار سرمایه‌گذاریتان را بر اساس آن تعدیل کنید.

 

ویژگی‌های تحلیل PNL

۱. با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل اصلی کوینکس در مورد آمار تراکنش‌ها و منظور کردن سود و زیان، خلاصة آماری روند دارایی، درآمد تجمعی، درآمد روزانه، نرخ بازده و سایر داده‌ها به صورت سیستماتیک و در ابعاد هفتگی، ماهیانه، سه ماهه و سایر ابعاد به دست می‌آید.

۲. داده‌های تراکنش‌‌های روزانه‌تان را تحلیل کنید و سود و زیان را از چندین جنبه از طریق تابع فیلترینگ نمایش می دهد، به عنوان مثال اسپات، مارجین، فیوچرز،‌ سپرده گذاری و بازارساز خودکار AMM.

۳. با کلیک کردن بر دکمة «Share»، می‌توانید فوراً پوستر انحصاری خود را تولید کنید.

 

محاسبة PNL

۱.    دارایی کل: PNL امروز= دارایی‌های کل در لحظه در همان روز دارایی‌های کل در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص واریزی در همان روز خالص انتقال در همان روز

۲.    حساب اسپات: PNL امروز = دارایی‌های کل در لحظه در همان روز - دارایی‌های کل در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص واریزی در همان روز خالص انتقال در همان روز

۳.    حساب مارجین: PNL امروز = خالص دارایی‌های در لحظه موجود در حساب مارجین (ارزش خالص دارایی) خالص دارایی‌های موجود در حساب مارجین در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص انتقال دارایی به حساب مارجین در همان روز

۴.    حساب فیوچرز: PNL امروز = دارایی‌های کل در لحظه موجود در حساب فیوچرز دارایی‌های کل موجود در حساب فیوچرز در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص انتقال دارایی به حساب فیوچرز در همان روز

۵.    حساب سپرده گذاری: PNL امروز = دارایی‌های کل در لحظه موجود در حساب مالی دارایی‌های کل موجود در حساب سپرده گذاری در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص انتقال دارایی به حساب سپرده گذاری در همان روز

۶.    حساب بازارساز خودکار: PNL امروز = دارایی‌های کل در لحظه موجود در حساب AMM   دارایی‌های کل موجود در حساب AMM  در ساعت ۱۲ نیمه‌شب همان روز خالص تزریق دارایی‌های لیکوئيد در همان روز

یادداشت: برای سایر محاسبات لطفا به تحلیل PNL مراجعه کنید.

 

یادداشت‌ها:

۱. همه داده‌ها بر مبنای منطقه زمانی UTC+0 هستند و نگهداری داده‌ها به صورت روزانه از ساعت ۱۲ تا ۲ نیمه شب (UTC+0) صورت می‌گیرد. در این بازة زمانی PNL روز نمایش داده نمی‌شود و سایر داده‌های PNL پیش از نگهداری به صورت تاریخچه داده ها درمی‌آیند. پس از انجام عملیات آپدیت و نگهداری همة داده‌ها به صورت عادی نمایش داده می‌شوند.

۲. به دلیل پیچیدگی داده های مالی ممکن است تفاوت‌های جزئی و تاخیرهایی موجود باشد. داده‌های PNL تنها برای استناد است.