انواع سفارشات بازار اسپات

کوینکس ۴ نوع سفارش مختلف را برای معاملات اسپات ارائه می دهد تا به شما کمک کند معاملات کارآمدتر و حرفه ای تر انجام دهید.

 

سفارش با قیمت دلخواه یا سفارش لیمیت چیست؟

 

به منظور خرید و فروش با قیمت و مقدار معین صورت می گیرد؛ سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده یا قیمت بهتری برسد. بنابراین، هیچ تضمینی برای اجرایی شدن این نوع سفارشات وجود ندارد.

 

هنگام ثبت سفارش، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را برای بهینه کردن سفارش خود انتخاب کنید: همیشه معتبر (AL)، فوری یا لغو (IOC)، همه اجرا یا لغو شود (FOK)، فقط سفارش گذار (MK). برای جزئیات بیشتر، لطفاً به معرفی انواع مدل های اجرای سفارشات مراجعه کنید.

 

 

سفارش با قیمت بازار چیست؟

 

به منظور خرید و فروش فوری با بهترین قیمت در بازار حال حاضر صورت می گیرد؛ پس از تعیین مقدار یا ارزش سفارش، به طور سیستماتیک با قیمت فعلی بازار اجرا می شود.

 

 

سفارش استاپ-قیمت دلخواه چیست؟

 

هنگام قرار دادن یک سفارش استاپ-قیمت دلخواه، باید قیمت و مقدار سفارش و قیمت تریگر که باعث فعال سازی عملکرد سفارش می شود را از قبل تنظیم کنید. پس از اینکه قیمت بازار به قیمت تریگر رسید، یک سفارش لیمیت از قیمت و مقدار از پیش تعیین شده شما به طور سیستماتیک در دفترچه سفارشات (اردربوک) ارسال می شود.

 

هیچ دارایی برای سفارشات استاپ دار فعال نشده شما مسدود نخواهد شد.

 

هنگام ثبت سفارش، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را برای بهینه کردن سفارش خود انتخاب کنید: همیشه معتبر (AL)، فوری یا لغو (IOC). برای جزئیات بیشتر، لطفاً به معرفی انواع مدل های اجرای سفارشات مراجعه کنید.سفارش استاپ-قیمت بازار چیست؟

 

هنگام قرار دادن یک سفارش استاپ-قیمت بازار، باید مقدار سفارش و قیمت تریگر که باعث فعال سازی عملکرد سفارش می شود را از قبل تنظیم کنید. پس از اینکه قیمت بازار به قیمت تریگر رسید، یک سفارش لیمیت از قیمت و مقدار از پیش تعیین شده شما به طور سیستماتیک در دفترچه سفارشات(اردربوک) ارسال می شود.

هیچ دارایی برای سفارشات استاپ دار فعال نشده شما مسدود نخواهد شد.