معرفی انواع مدل های اجرای سفارشات اسپات

کوینکس ۴ نوع مختلف اجرای سفارش را ارائه می دهد تا به شما کمک کند معاملات کارآمدتر و حرفه ای تر انجام دهید

 

همیشه معتبر (AL)

در این نوع ،سفارش شما تا زمانی که توسط شما لغو نشده باشد یا به طور کامل در بازار اجرا نشده باشد معبتر باقی می ماند.

 

فوری یا لغو (IOC)

هر قسمت از سفارش که تکمیل نشده باشد بلافاصله به محض ارسال سفارش لغو خواهد شد. از طرف دیگر، اگر در زمان ثبت سفارش، تراکنشی وجود نداشته باشد، کل سفارش لغو می شود. همچنین، اگر معامله در زمان ارسال به صورت جزئی انجام شود، قسمت تکمیل نشده بلافاصله لغو می شود.

 

همه اجرا یا لغو شود (FOK)

در صورتی که سفارش بلافاصله در بازار به طور کامل اجرا نشود، سریعا لغو خواهد شد.

 

فقط سفارش گذار (MK)

سفارش پس از ارسال، بلافاصله در بازار اجرا نخواهد شد. حتی زمانی که سفارش توسط هر گونه سفارش موجود تکمیل شود، برای اطمینان از اینکه فقط به عنوان میکر(سفارش گذار) باقی می ماند، لغو می شود.