کارمزد تامین مالی (Funding Fee)فیوچرز چیست؟

کارمزد تامین مالی به چه معناست؟

 

کارمزد تامین مالی یک پرداخت دوره ای است که توسط کسانی که پوزیشن باز در ساعات خاص دارند انجام می شود، نحوه انجام آن بر اساس تفاوت بین قیمت بازار فیوچرز و قیمت اسپات انجام می شود.

 

کوینکس، سیستم کارمزد تامین مالی را معرفی کرده است تا اطمینان حاصل کند که قیمت بازار آتی نزدیک به قیمت بازار اسپات باقی می ماند و می تواند از واگرایی پایدار در قیمت هر دو بازار جلوگیری کند.

 

نرخ تامین مالی (فاندینگ ریت) هر دقیقه محاسبه می شود اما کارمزد تامین مالی هر 8 ساعت یکبار پرداخت/دریافت می شود و معامله گران تنها در صورت داشتن پوزیشن باز و فعال در زمان تسویه حساب، کارمزد سرمایه را پرداخت یا دریافت می کنند. زمانی که نرخ تامین مالی مثبت باشد، لانگ کننده ها، کارمزد تامین مالی را به شورت کننده ها می پردازند؛ به همین ترتیب، زمانی که نرخ یودجه منفی است، افرادی که معامله فروش دارند، کارمزد تامین مالی را به کاربرانی که پوزیشن خرید دارند پرداخت می کنند. 

کارمزدهای تامین مالی به صورت همتا به همتا پرداخت می شود. بنابراین، کوینکس هیچ هزینه‌ای از کارمزدهای تامین مالی دریافت نمی‌کند، زیرا مستقیماً بین کاربران صورت می گیرد.

 

نحوه محاسبه

 

کارمزد تامین مالی = مقدار پوزیشن *قیمت مشخص (مارک پرایس) * نرخ تامین مالی

 

زمان تسویه کارمزد تامین مالی

 

همه روزه ساعت 00:00، 08:00 و 16:00 (UTC)نحوه جمع آوری کارمزد تامین مالی

 

۱. حالت کراس مارجین

هزینه تأمین مالی مستقیماً از PNL محقق شده کاربران کسر خواهد شد. اگر نرخ مارجین به مجموع نرخ مارجین نگهداشت و نرخ هزینه بسته شدن پوزیشن برسد، قسمت مازاد کسر نخواهد شد.

 

۲. حالت مارجین ایزوله

هزینه تأمین مالی ترجیحاً از PNL محقق شده کاربران کسر خواهد شد. اگر PNL محقق شده کافی نباشد، قسمت اضافی ازمارجین پوزیشن کسر می شود. اگر نرخ مارجین به مجموع نرخ مارجین نگهداشت و نرخ هزینه بسته شدن پوزیشن برسد، قسمت مازاد کسر نخواهد شد.

 

توجه:

 

۱. کارمزد تأمین مالی مطابق نرخ کارمزد تأمین مالی محاسبه شده یک دقیقه قبل از آخرین مهر زمانی محاسبه می شود.

 

به عنوان مثال، هنگام تسویه حساب در ساعت 08:00 (UTC)، کارمزد تامین مالی بر اساس نرخ بودجه در ساعت 23:59 (UTC) روز قبل دریافت می‌شود.

 

۲. مقدار پرداختی واقعی کارمزد تامین مالی بستگی به کل مبلغی دارد که می توان به طور سیستماتیک از حساب پرداخت کنندگان کسر کرد.