​​کارمزد تأمین مالی فیوچرز چیست

1. کارمزدهای تأمین مالی چه هستند؟

قراردادهای دائمی فیوچرز کوینکس فاقد تاریخ انقضا هستند.اما درعوض، کوینکس یک سیستم کارمزد تأمین مالی (Funding fee) برای اطمینان از ثبات قیمت در بازار فیوچرز و نزدیک‌ بودن این قیمت به قیمت بازار اسپات ارائه کرده است. وقتی بین بازار قرارداد دائمی و بازار نقدی اختلاف قیمت وجود داشته باشد، صاحبان پوزیشن در این بازار فیوچرز باید به‌طور دوره‌ای کارمزدهای تأمین مالی را به معامله‌گران لانگ و شورت پرداخت کنند.

 

2. تسویه کارمزدهای تأمین مالی

(1) چرخه تسویه‌حساب

این کارمزدها به‌صورت دقیقه‌ای محاسبه می‌شوند و معمولاً هر 8 ساعت و در ساعت‌های 00:00، 08:00 و 16:00 (UTC) به‌صورت روزانه پرداخت یا دریافت می‌شود. بعلاوه، معامله‌گران تنها درصورتی‌که در زمان تسویه‌حساب دارای پوزیشن باز باشند، این کارمزدها را پرداخت یا دریافت می‌کنند. اگر نرخ پرمیوم در بازار خیلی زیاد باشد، ممکن است چرخه تسویه‌حساب به‌صورت پویا به 4 یا 2 ساعت نیز کاهش یابد.

(2) فرم تسویه‌حساب

پرداخت یا دریافت کارمزد تأمین مالی در زمان تسویه‌حساب به نرخ تأمین مالی (Funding rate) فعلی و پوزیشن‌تان بستگی دارد؛ اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، صاحبان پوزیشن لانگ باید کارمزد تأمین مالی را به صاحبان پوزیشن شورت بپردازند. در مقابل، وقتی نرخ تأمین مالی منفی باشد، صاحبان پوزیشن شورت باید کارمزد تأمین مالی را به صاحبان پوزیشن لانگ بپردازند.

توجه: کوینکس هیچ کارمزدی از ناحیه کارمزدهای تأمین مالی دریافت نمی‌کند و این کارمزدها مستقیماً بین صاحبان پوزیشن‌های لانگ و شورت جابجا می‌شوند.

 

3. کارمزدهای تأمین مالی نظری

نرخ تأمین مالی × قیمت مشخص × اندازه پوزیشن = کارمزد تأمین مالی

کارمزد تأمین مالی (F) = clamp(میانگین شاخص پرمیوم (P+) + clamp(نرخ بهره (I) - میانگین شاخص پرمیوم (P+), ±d) , a , b)

 

4. کارمزدهای تأمین مالی واقعی

(1) در حالت مارجین کراس

کارمزد تأمین مالی مستقیماً از PNL محقق‌شده کاربران کسر خواهد شد. در اکثر موارد، وقتی نرخ مارجین مجموع نرخ مارجین نگهداری و نرخ کارمزد بسته شدن را پوشش دهد، مقدار مازادش کسر نخواهد شد.

(2) در حالت مارجین ایزوله

در این حالت، کارمزد تأمین مالی ترجیحاً از PNL محقق‌شده کاربران کسر خواهد شد. اگر PNL محقق شده کافی نباشد، باقیمانده آن از مارجین پوزیشن ثابت کسر خواهد شد. در اکثر موارد، وقتی نرخ مارجین مجموع نرخ مارجین نگهداری و نرخ کارمزد بسته‌شدن را پوشش دهد، مقدار مازاد کسر نخواهد شد.

 

یادداشت:

(1) کارمزد تأمین مالی با توجه به نرخ کارمزد تأمین مالی، که یک دقیقه قبل از آخرین برچسب زمانی محاسبه می‌شود، کسر خواهد شد.

برای مثال: سیستم برای تسویه در ساعت 16:00 (UTC)، کارمزد تأمین مالی را بر اساس نرخ تأمین مالی در ساعت 07:59 (UTC) محاسبه می‌کند.

(2) مقدار واقعی کارمزد تأمین مالی قابل‌کسر در هر مرتبه به کل مبلغی بستگی دارد که بتوان به‌طور سیستماتیک از حساب پرداخت‌کنندگان کسر کرد.

 

5. تشریح نحوه محاسبه نرخ تأمین مالی

(1) محاسبه

0 = (I) نرخ بهره ثابت

قیمت شاخص اسپات/( قیمت شاخص اسپات – 2 / (قیمت فروش وزنی عمقی + قیمت خرید وزنی عمقی)) = (P) شاخص پرمیوم

میانگین شاخص پرمیوم (P+) = میانگین حسابی همه شاخص های پرمیوم در چرخه قبل

(a , b, (±d , (P+) میانگین شاخص پرمیوم – (I) نرخ بهره) clamp + (P+) میانگین شاخص پرمیوم) clamp = (F) نرخ تأمین مالی

* a و b به ترتیب حد بالا و پایین نرخ تأمین مالی هستند، و d ضریب بافر اضافه‌شده و برابر با 0.03% است.

 

(2) حدود بالا و پایین

حداقل نرخ مارجین اولیه × 0.75 - = (a) حد پایین

حداقل نرخ مارجین اولیه × 0.75 = (a) حد بالا

برای اطلاع از نرخ مارجین‌های خاص، لطفاً گزینه اطلاعات قرارداد را از منوی بازار (فیوچرز) انتخاب کنید.

* حدود بالا و پایین در بازارهای BTCUSDC و ETHUSDC به ترتیب برابر با 0.75+ و 0.75- هستند.

 

(3) قیمت وزنی عمقی

0/01 × حداکثر اندازه پوزیشن قابل باز شدن بر اساس حداقل نرخ مارجین نگهداری = میزان تأثیر مارجین

منظور از «p» مقدار یا اندازه لات اصلی است (مقدار یا اندازه لات سطح n-ام را pn فرض کنید)، و منظور از «q» قیمت ارز مظنه است.

در قراردادهای لانگ داریم:

(p1 × q1 + p2 × q2 + ... + pn × qn) / مقدار تأثیر مارجین = قیمت وزنی عمقی

که در آن

(با واحد BTC یا ETH و غیره)    p1 + p2 + ... + pn = مقدار تأثیر مارجین

و در قراردادهای شورت داریم:

(p1 / q1 + p2 / q2 + ... + pn / qn) / مقدار تأثیر مارجین = قیمت وزنی عمقی

که در آن

(با  واحد لات)     p1 + p2 + ... + pn = مقدار تأثیر مارجین

 

(4) چرخه پویای تسویه

چرخه پیش‌فرض تسویه نرخ تأمین مالی هر 8 ساعت است. بااین‌حال، وقتی پرمیوم خیلی زیاد باشد، می‌توان تسویه‌حساب را به‌صورت پویا در هر 4 یا هر 2 ساعت انجام داد.

اگر میانگین حسابی 1 ساعته‌ی شاخص پرمیوم در بازار فیوچرز از حد بالا/پایین نرخ تأمین مالی آن بازار طی 4 ساعت متوالی بیشتر شود، چرخه تسویه به‌طور خودکار در هر مرتبه یک سطح کاهش می‌یابد تا به کوتاه‌ترین چرخه تسویه یعنی هر 2 ساعت یکبار برسد. ضمناً، هر بار که چرخه تسویه یک سطح کاهش یابد، چرخه جدید تا هشت ساعت تغییر نخواهد کرد.

پس از اصلاح چرخه تسویه نرخ تأمین مالی، این نرخ به‌طور پیش‌فرض در هر (زمان بازه تنظیم‌شده) تقسیم بر 24 ساعت (تقریباً هر 24 ساعت) اعمال می‌شود. اگر در طی این مدت تریگر دیگری فعال شود، زمان ریست خواهد شد. پس از تکمیل هر چرخه اعمال‌شده، این چرخه یک سطح (تقریباً 24 ساعت) افزایش می‌یابد تا آنجا که به چرخه تسویه پیش‌فرض برسیم.

توجه: داده‌ها و شاخص‌های فوق بر اساس شرایط بازار و بدون اطلاع‌رسانی بیشتر و به‌صورت لحظه ای اصلاح می‌شوند.