کارمزد تأمین مالی(فاندیگ فی) فیوچرز چیست

1. کارمزد تأمین مالی چیست؟

قراردادهای دائمی فیوچرز در کوینکس، تاریخ انقضا یا زمان تحویل ندارند. در عوض، کوینکس از یک سیستم کارمزد تأمین مالی (Funding Fee) برای اطمینان از حفظ نزدیکی قیمت بازار فیوچرز به قیمت بازار اسپات استفاده می‌کند. وقتی بین قیمت بازار قرارداد دائمی و قیمت بازار اسپات اختلاف وجود داشته باشد، صاحبان پوزیشن در این بازار فیوچرز باید به طور دوره‌ای کارمزد تأمین مالی را به معامله‌گران لانگ یا شورت پرداخت کنند.

 

2. تسویه کارمزد تأمین مالی

(1) چرخه تسویه‌حساب

کارمزدهای تأمین مالی در بازه‌های زمانی یک‌دقیقه‌ای محاسبه می‌شوند و باید هر 8 ساعت و در زمان‌های 00:00، 08:00 و 16:00 (UTC) به‌صورت روزانه پرداخت یا دریافت شوند. فقط معامله‌گرانی که در زمان‌های تسویه‌حساب فوق پوزیشن باز داشته باشند مجبور به پرداخت یا دریافت کارمزد تأمین مالی هستند.

(2) فرم تسویه‌حساب

دریافت یا پرداخت کارمزد تأمین مالی در زمان‌های تسویه‌حساب به نرخ تأمین مالی (فاندینگ‌ریت) فعلی و پوزیشنتان بستگی دارد. برای مثال، اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ باید کارمزد تأمین مالی را به دارندگان پوزیشن‌های شورت بپردازند. مشابها، اگر نرخ تأمین مالی منفی باشد، دارندگان پوزیشن‌های فروش شورت باید کارمزد تأمین مالی را به دارندگان پوزیشن لانگ بپردازند.

توجه: کوینکس هیچ هزینه‌ای بابت کارمزدهای تأمین مالی دریافت نمی‌کند و این کارمزد مستقیماً بین دارندگان پوزیشن‌های لانگ و شورت منتقل می‌شود.

 

3. کارمزد تأمین مالی نظری

کارمزد تأمین مالی = اندازه پوزیشن × قیمت مشخص × نرخ تأمین مالی

نرخ تأمین مالی = Clamp (MA(((قیمت خرید وزنی مبتنی بر عمق + قیمت فروش وزنی مبتنی بر عمق)/2 - قیمت شاخص اسپات)/قیمت شاخص اسپات – نرخ بهره)، a، b)

فرمول انگلیسی :

Funding Rate = Clamp(MA(((Depth-Weighted Bid Price + Depth-Weighted Ask Price)/2 - Spot Index Price)/Spot Index Price - Interest), a, b)

 

توضیح پارامترها:

* نرخ بهره 0 است

* پارامترهای a و b به شرح زیر تعریف می‌شوند:

بازارهای فیوچرز

a b
BTCUSD، ETHUSD، BTCUSDT، ETHUSDT 0.375%- 0.375%
سایر بازارها 0.75%- 0.75%

* قیمت خرید وزنی مبتنی بر عمق = میانگین قیمت پیشنهادی تراکنش‌ها در سمت خرید که روی مارجین تأثیر می‌گذارد.

* قیمت فروش وزنی مبتنی بر عمق = میانگین قیمت درخواستی تراکنش‌ها در سمت فروش که روی مارجین تأثیر می‌گذارد.

* منظور از تأثیر روی مارجین، ارزش کل تعداد معینی از سفارشات در دفترچه سفارشات است.

 

توجه: داده‌ها و شاخص‌های فوق ممکن است در زمان واقعی با توجه به شرایط بازار تعدیل شوند. این تعدیل‌ها جداگانه اطلاع‌رسانی نخواهند شد.

 

4. کارمزدهای تأمین مالی واقعی

(1) در حالت کراس مارجین 

در این حالت، کارمزد تأمین مالی مستقیماً از PNL تحقق‌یافته کاربران کسر خواهد شد. وقتی نرخ مارجین برابر با مجموع نرخ مارجین نگهداشت و نرخ کارمزد بسته شدن باشد، مقدار مازاد آن کسر نخواهد شد.

(2) در حالت مارجین ایزوله

در این حالت، کارمزد تأمین مالی ترجیحاً از PNL تحقق‌یافته کاربر کسر خواهد شد. در صورت ناکافی بودن PNL تحقق‌یافته، باقی این کارمزد از مارجین پوزیشن ثابت کسر خواهد شد. وقتی نرخ مارجین برابر با مجموع نرخ مارجین نگهداشت و نرخ کارمزد بسته شدن باشد، مقدار مازاد آن کسر نخواهد شد.

 

یادداشت:

(1) کارمزد تأمین مالی با توجه به نرخ کارمزد تأمین مالی محاسبه‌شده یک دقیقه قبل از آخرین زمان تسویه‌حساب کسر خواهد شد.

برای مثال: وقتی سیستم در ساعت 16:00 (UTC) تسویه‌حساب کند، کارمزد تأمین مالی بر اساس نرخ تأمین مالی در ساعت 07:59 (UTC) محاسبه و اعمال می‌شود.

(2) مقدار واقعی کارمزد تأمین مالی قابل کسر در هر بار بستگی به‌کل مبلغی دارد که به طور سیستماتیک از حساب پرداخت‌کننده قابل کسر باشد.