منظور از لیبل کوین ها (ممو / تگ /شناسه پرداخت) چیست؟

ممو/تگ/شناسه پرداخت پرداخت یک رشته منحصر به فرد است که به هر حساب اختصاص داده می‌شود که تعیین می‌کند سپرده به چه حسابی واریز شود. به دلیل کنترل هزینه ها، سهولت مدیریت یا دلایل دیگر، این پلتفرم آدرس های واریز جداگانه را برای یک سری از کوین ها به کاربران اختصاص نمی دهد. به منظور متمایز کردن کاربران، از ممو/تگ/شناسه پرداخت متفاوتی برای رمزارزها استفاده می شود که از یک آدرس واریزی مشترک استفاده می‌کنند.

 

هنگام واریز کوین لیبل دار در کوینکس، باید ممو / تگ /شناسه پرداخت مربوطه را وارد کنید. اگر ممو / تگ /شناسه پرداخت را برای کوین لیبل دار مروبطه درست وارد نکرده باشید، واریزی غیرعادی محسوب شده و به صورت خودکار واریز نخواهد شد. در این صورت، می توانید سعی کنید آن را از طریق " درخواست برای بازیابی واریزی که به حساب ننشسته است" بازیابی کنید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به نحوه بازیابی واریزی های بی اعتبار از طریق سلف سرویس مراجعه کنید.توجه: هنگام واریز کوین های لیبل دار زیر به کوینکس، لطفاً آدرس و برچسب واریزی را وارد کنید.

نوع کوین

نوع لیبل

ARDR

مسیج Message

ARRR

ممو Memo

ATOM

ممو Memo

BAND

ممو Memo

BTS

مسیج Message

DON

ممو Memo

EOS

ممو Memo

HBAR

ممو Memo

HIVE

ممو Memo

IOST

ممو Memo

IQ

ممو Memo

IRIS

ممو Memo

KAVA

ممو Memo

LUNA

ممو Memo

MINA

ممو Memo

NBS

مسیج Message

ORION

ممو Memo

OSMO

ممو Memo

SCRT

ممو Memo

STEEM

ممو Memo

STX

ممو Memo

TRTL

شناسه پرداخت Payment ID

TON

ممو Memo

UST

ممو Memo

VITE

ممو Memo

WAXP

ممو Memo

XDAG

ریمارک Remark

XLM

تگ Tag

XPR

ممو Memo

XRP

تگ Tag