منظور از لیبل کوین ها (ممو / تگ /شناسه پرداخت) چیست؟

ممو، تگ، و شناسه پرداخت یک رشته از اعداد است که تضمینی بر خاص بودن آدرس دیپوزیت است، و معمولا به صورت جفتی نشان داده می شوند و متناسب با آدرس دیپوزیت است. برای کنترل هزینه ها، مدیریت و یا سایر هزینه ها، پلتفرم برای کاربران آدرس دیپوزیت مستقل متناسبی فراهم نمی کند. برای مشخص کردن کاربران،  ممو، تگ، و شناسه پرداخت متفاوتی به هر آدرس دیپوزیت اختصاص داده شده است.

هنگام واریز یا برداشت لیبل کوین ها آدرس، و همچنین تگ، ممو، و شناسه پرداخت باید به درستی پر شود.  از دست دادن دارایی ها  به دلیل گم شدن یا اشتباه در "ممو/تگ/شناسه پرداخت" غیر قابل بازیابی و استرداد است.در صورت بروز چنین اتفاقی، می توانید سعی کنید آن را از طریق بازیابی واریزی به حساب ننشسته بازیابی کنید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به نحوه بازیابی واریزیبه حساب ننشسته از طریق سلف سرویس مراجعه کنید.

 

نکته مهم برای تگ کوین 

هنگام واریز لیبل کوین های زیر ، باید آدرس دپوزیت و لیبل را همزمان پر کنید.

نوع کوین نوع لیبل
ARDR مسیجی
ARRR ممو
ASTRO ممو
ASTROC ممو
ATOM ممو
BAND ممو
BTS مسیجی
CANTO ممو
DERO Dstport
EOS ممو
EVMOS ممو
HBAR ممو
HIVE ممو
IOST ممو
IQ ممو
IRIS ممو
KAVA ممو
LUNA ممو
LUNC ممو
ORION ممو
OSMO ممو
PRISM ممو
RUNE ممو
SCRT ممو
SOLO تگ
STARS ممو
STEEM ممو
STX ممو
TLOS ممو
TRTL شناسه پرداخت
TON ممو
USTC ممو
VITE ممو
WAXP ممو
XDAG ریمارک
XLM تگ
XPLA ممو
XPR ممو
XPRT ممو
XRP تگ