در صورتی که کمتر از حداقل مقدار واریزی مشخص شده در صرافی، واریزی انجام دهم، چه کاری باید انجام بکنم؟

نظرها

0 نظر

امکان اظهار نظر بر روی این مقاله وجود ندارد