همکاری تجاری

کوینکس همیشه از نگرش باز و اصول برد-برد حمایت می کند. ما به گرمی از مشارکت های جهانی از سراسر جهان استقبال می کنیم.

 

در صورت تمایل به همکاری تجاری، لطفاً پیشنهاد دقیق خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. ما یک بررسی دقیق انجام خواهیم داد و در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

 

رسانه و شغل یابی: pr@coinex.com 

همکاری تجاری: bd@coinex.com