حداقل میزان سفارش چیست

معاملات اسپات و مارجین

۱. به‌طورکلی، حداقل میزان سفارش برابر با کوچک‌ ترین مقدار حجم تعریف‌شده‌ای است که باعث شود ارزش معامله بیشتر یا مساوی ۱ دلار شود. بدیهی است که این مقدار پویا است و با توجه به تغییرات قیمت تغییر می­کند.

۲. مقادیر حجمی تعریف‌ شده معمولا برابرند با ۰.۰۵، ۰.۱، ۰.۵، ۱، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰و غیره. البته الزاما محدود به این مقادیر نیستند.

۳. حداقل مقدار سفارش، هر روز ساعت ۳:۳۰ به وقت ایران به‌ روزرسانی می‌شود.

۴. برای آگاهی از شرایط خاص، لطفا به صفحه معاملات اسپات و مارجین مراجعه کنید.

 

مثال.

فرض کنید قیمت توکن CETدر ساعت ۳:۳۰ برابر با ۰.۰۵ دلار است. طبق قاعده فوق، ارزش معامله حداقل میزان سفارش باید بزرگ‌تر یا مساوی یک دلار باشد. در نتیجه، حداقل باید 20 توکن معامله شود (۲۰ = ۰.۰۵ / ۱). با توجه به مقادیر حجمی تعریف شده در بند ۲، کوچک‌ترین مقدار تعریف شده­ ای که شرط حداقل یک دلار را دارد عدد ۵۰ است. به‌عبارت‌دیگر، حداقل مقدار سفارش CETدر معاملات اسپات و مارجین برابر با 50 توکن است.

 

معاملات فیوچرز

قرارداد خطی:

۱. به‌طورکلی، حداقل میزان سفارش برابر با کوچک‌ترین مقدار حجم تعریف ­شده ای است که باعث شود ارزش معامله بیشتر یا مساوی ۵ دلار شود. بدیهی است که این مقدار پویا است و با توجه به تغییرات قیمت تغییر می­کند.

۲. مقادیر حجمی تعریف شده معمولا برابرند با ۰.۰۵، ۰.۱، ۰.۵، ۱، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و غیره. البته الزاما محدود به این مقادیر نیستند.

۳. حداقل مقدار سفارش، هر روز ساعت ۳:۳۰ به وقت ایران به‌روزرسانی می‌شود..

۴. برای آگاهی از شرایط خاص، لطفا به صفحه معاملات فیوچرز مراجعه کنید.

 

مثال.

فرض کنید قیمت اتریوم در ساعت ۳:۳۰ برابر با ۱۱۵۰ دلار باشد. طبق قاعده فوق، ارزش معامله حداقل میزان سفارش باید بزرگ‌تر یا مساوی ۵ دلار باشد، که معادل ۰.۰۰۴ اتریوم است (۰.۰۰۵ ۱۱۵۰ / ۵). چون کوچک‌ترین مقدار حجم تعریف شده بزرگ‌تر از ۰.۰۰۴ عدد ۰.۰۰۵ است، در نتیجه کمترین میزان سفارش در معاملات فیوچرز برابر با ۰.۰۰۵ اتریوم است.

 

قرارداد معکوس

حداقل مقدار سفارش در قرارداد معکوس (برعکس) برابر با ۱۰ است.