مقدمه‌ای بر سطح حساب کوینکس

سطح VIP

کوینکس از سیستمی لایه‌بندی شده برای اعضای VIP خودش استفاده می‌کند. نرخ کارمزد معاملات سفارش‌گذار(تیکر)/سفارش‌بردار(میکر) برای افراد VIP در سطوح متفاوت فرق دارد.

۱. سطح VIP کاربران به میزان دارایی CET آنها بستگی دارد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش معرفی تخفیفات VIP کوینکس مراجعه کنید.

۲. سطح VIP همه کاربران در ساعت ۴:۳۰ هر روز بر اساس دارایی CET آنها در ساعت ۳:۳۰ در همان روز تعیین می‌شود.

توجه: در تعیین میزان دارایی‌های CET کاربران، دارایی‌های CET موجود در آدرس‌هایی خارج از کوینکس که به کوینکس متصل شده‌اند نیز لحاظ می‌شوند.

۳. برای جفت‌های معاملاتی غیر AMM در بازار اسپات، علاوه بر تخفیف کارمزد CET، تخفیف VIP هم اضافه می شود.

۴. نرخ کارمزد در بازارهای AMM متفاوت است (یعنی ۰.۳٪ برای بازارهای غیر استیبل‌کوین، ۰.۱٪ برای بازارهای استیبل‌کوین، و تخفیف خاصی برای افراد VIP وجود ندارد). لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه استانداردهای تعیین کارمزدها مراجعه کنید.

۵. میزان تخفیف پس از فعال شدن وضعیت VIP به‌ صورت خودکار محاسبه و در معاملات اعمال می‌شود. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه تخفیفات VIP مراجعه کنید.

 

سطح VIP

CET هولد شده

کارمزدهای اسپات

کارمزدهای اسپات (تخفیف CET)

سود وام مارجین

کارمزدهای فیوچرز

VIP0

≥ 0 CET

0.2000%

0.1600%

لطفاً به نرخ بهره روزانه استقراض مراجعه کنید.

(هر ساعت به روزرسانی می شود)

میکر: 0.0300%

تیکر: 0.0500%

VIP1

≥1,000 CET

0.1800%

0.1440%

میکر: 0.0280%

تیکر: 0.0480%

VIP2

≥10,000 CET

0.1600%

0.1280%

میکر: 0.0260%

تیکر: 0.0460%

VIP3

≥100,000 CET

0.1400%

0.1120%

میکر: 0.0240%

تیکر: 0.0440%

VIP4

≥ 500,000 CET

0.1200%

0.0960%

میکر: 0.0220%

تیکر: 0.0420%

VIP5

≥ 1,000,000 CET

0.1000%

0.0800%

میکر: 0.0200%

تیکر: 0.0400%

توجه: سطح VIP فعلی کاربران بر اساس میزان دارایی CET آنها در آخرین به‌روزرسانی تعیین می‌شود. استفاده از تخفیفات CET در بازارهای فیوچرز ممکن نیست.

 

چگونه بازارساز شویم

افراد یا آژانس‌های حرفه‌ای با حجم معاملات ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار در بازارهای اسپات/فیوچرز می‌توانند درخواستی برای تبدیل‌شدن به بازارساز کوینکس بدهند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه بازارساز کوینکس مراجعه کنید.

 

سطح بازارساز اسپات

اگر حجم معاملات اسپاتتان در ماه گذشته ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار باشد می‌توانید برای تبدیل‌شدن به بازارساز کوینکس درخواست دهید.

 

بازارساز اسپات

الزامات رتبه بندی: حجم معاملات اسپات (ماه گذشته) ≥ 5,000,000 دلار

سطح

رتبه بندی

کارمزد اسپات

بعد از اعمال تخفیف CET

LV5

≤10%

میکر: 0.0000%

تیکر : 0.0500%

میکر: 0.0000%

تیکر : 0.0400%

LV4

≤25%

میکر: 0.0100%

تیکر :0.0600%

میکر : 0.0080%

تیکر : 0.0480%

LV3

≤45%

میکر: 0.0200%

تیکر : 0.0700%

میکر: 0.0160%

تیکر : 0.0560%

LV2

≤70%

میکر: 0.0300%

تیکر : 0.0800%

میکر: 0.0240%

تیکر : 0.0640%

LV1

30% آخر

میکر: 0.0400%

تیکر : 0.0900%

میکر: 0.0320%

تیکر : 0.0720%

۱. پس‌ازاینکه بازارساز کوینکس شدید، سطحتان متناسب با رتبه معاملات اسپاتتان طی ماه گذشته به‌روزرسانی می‌شود.

۲. سطحتان بازارسازی‌تان طبق رتبه معاملات اسپاتتان طی ماه گذشته ساعت ۴:۳۰ اولین روز هر ماه به‌روزرسانی می‌شود.

برای مثال، فرض کنید ماه گذشته ۱۰۰ بازارساز اسپات با حجم معاملات بیشتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار وجود داشته‌اند، در این صورت فقط ۱۰ بازارساز بین ۱۰% بازارسازان برتر قرار می‌گیرند (۱۰۰ * ۱۰% = ۱۰).

اگر رتبه بازارسازی اسپات علی ۱۰ باشد هزینه‌های کارمزدش در بازار اسپات متناسب با سطح LV5 تعیین می‌شوند (ضوابط رتبه‌بندی بازارسازان در بازارهای اسپات و فیوچرز یکسان است).

۳. سطح بازارساز اسپاتی که فاقد حداقل حجم معاملات طی ۱ یا ۲ ماه متوالی باشد LV1 خواهد بود و درصورت کمتر بودن حجم معاملاتش طی سه ماه متوالی، امتیاز بازارسازی کوینکس از او سلب خواهد شد.

۴. برای جفت‌های معاملاتی غیر AMM در بازار اسپات، علاوه بر تخفیف کارمزد CET، تخفیفات کارمزد بازارسازی هم اضافه می شود.

۵. کارمزد معاملات در بازارهای AMM متفاوت است و بازارسازان از تخفیف کارمزدهای ویژه‌ای برخوردار می‌شوند (یعنی ۰.۱۵% برای بازارهای AMM غیر استیبل‌کوین و ۰.۰۵% برای بازارهای AMM استیبل‌کوین). لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه استانداردهای کارمزد مراجعه کنید.

۶. تخفیفات پس از بازارساز شدن به‌صورت خودکار در معاملاتتان محاسبه و اعمال می‌شوند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه تخفیفات بازارساز مراجعه کنید.

توجه: بازارساز بودن تاثیری روی امتیازات VIP شما ندارد.

کوینکس حق تفسیر نهایی مدارک و تعیین سطح بازارسازان را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

تخفیفات (ریبیت های) معاملاتی

 

سطح تخفیفات (ریبیت های)

رده بندی

نسبت تخفیف (ریبیت های)

LV3

1-5 برتر

0.02%

LV2

6-10 برتر

0.015%

LV1

11-20 برتر

0.01%

 

۱. ۲۰ بازارساز برتر می‌توانند تخفیف‌های (ریبیت های) سفارش‌گذار را در بازارهای اسپات متناسب با رتبه حجم معاملاتشان طی ماه گذشته دریافت کنند.

۲. میزان تخفیف (ریبیت) بر اساس حجم کل معاملات سفارش‌گذار روز قبل در بازارهای اسپات محاسبه می‌شود و با ارز قیمت گذاری بازار تسویه می‌شود.

۳. دریافت این تخفیفات در بازارهای AMM ممکن نیست.

سطح بازارسازی فیوچرز

اگر حجم معاملات فیوچرزتان در ماه گذشته به ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار برسد می‌توانید درخواستی برای تبدیل‌شدن به بازارساز فیوچرز کوینکس بدهید.

 

بازارساز فیوچرز

الزامات رتبه بندی: حجم معاملات فیوچرز(ماه گذشته) ≥ 5,000,000 دلار

سطح

رتبه بندی

کارمزد های فیوچرز

LV5

≤10%

میکر : 0.0150%-

تیکر: 0.0250%  

LV4

≤25%

میکر :0.0100%-

تیکر: 0.0250%

LV3

≤45%

میکر :0.0050%-

تیکر: 0.0250%

LV2

≤70%

میکر :0.0000%

تیکر: 0.0250%

LV1

30% آخر

میکر :0.0000%

تیکر: 0.0300%۱. پس‌ازاینکه بازارساز فیوچرز کوینکس شدید، سطحتان مطابق با رتبه معاملات فیوچرزتان طی ماه گذشته به‌ روزرسانی می‌شود.

۲. سطح بازارسازی فیوچرزتان ساعت ۴:۳۰ اولین روز هر ماه مطابق با رتبه معاملات فیوچرزتان طی ماه گذشته به‌ روزرسانی می‌شود.

برای مثال، فرض کنید ماه گذشته ۱۰۰ بازارساز فیوچرز با حجم معاملات بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار وجود داشته است، در این صورت فقط ۱۰ بازارساز بین ۱۰% بازارسازان برتر قرار می‌گیرند (۱۰۰ * ۱۰% = ۱۰).

اگر رتبه بازارسازی علی ۱۰ باشد می‌تواند از تخفیفات سطح LV5 بهره‌مند شود (قوانین رتبه‌بندی بازارسازان در بازارهای اسپات و فیوچرز یکسان است).

۳. بازارسازی که حداقل حجم معامله را طی ۱ یا ۲ ماه متوالی نداشته باشد، سطحش LV1 باقی می‌ماند، ولی اگر این وضعیت ۳ ماه متوالی تداوم داشته باشد، امتیاز بازارسازی‌اش لغو خواهد شد.

۴. پس از بازارساز شدن تخفیفات مربوطه به‌ صورت خودکار در معاملات لحاظ می‌شوند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه تخفیفات بازارساز مراجعه کنید.

توجه: بازارساز شدن روی امتیازات VIP شما تأثیری نخواهد گذاشت.

کوینکس حق تفسیر نهایی مدارک و تعیین سطح بازارسازان را برای خود محفوظ می‌دارد.