معرفی صفحه تنظیمات اولیه(ترجیهی)

 

46-__________.png

۱. پس از روشن کردن تایید سفارش، وقتی سفارش را هر بار در کوینکس ارسال میکنید به شما یاداوری میکند دوباره آن را چک کنید

 

۲. پس از باز کردن کارمزد CET، CET برای پرداخت هزینه تراکنش کسر می شود و هر بار که سفارشی را در کوینکس می دهید از ٪۲۰ تخفیف در کارمزد تراکنش برخوردار می شوید.

 

۳. تنظیم تغییر نرخ ارز،  برای انتخاب ارزهای قانونی مختلف در ارتباط نرخ ارز بر اساس ترجیحات(اولویت های) شخصی است.

 

 ۴. تنظیمات زبان برای نمایش زبان های مختلف با توجه به ترجیحات شخصی است.

 

۵. پس از روشن کردن حالت تاریک، کل صفحه در کوینکس تاریک می شود.

 

۶. پس از روشن کردن نوتیفیکیشن ایمیل، اعلان های ایمیل مرتبط را از کوینکس دریافت خواهید کرد.