نحوه بررسی تاریخچه واریز/ برداشت

۱. به وب سایت رسمی کوینکس (https://www.coinex.com) مراجعه کنید، به حساب خود وارد شوید و [حساب اسپات] را از منوی کشویی [دارایی ها] در گوشه سمت چپ بالا انتخاب کنید.

 

 ۲. برای بررسی تاریخچه واریزی های خود، روی [تاریخچه واریز] در زیر [حساب اسپات] کلیک کنید.

 

۳. برای بررسی سوابق برداشت خود، روی [تاریخچه  برداشت] کلیک کنید.

 

۴. همچنین می توانید روی [حساب اسپات] در زیر [تاریخچه دارایی ها] کلیک کنید، و [واریز] یا [برداشت] را در قسمت [عملیات] برای مشاهده جزئیات انتخاب کنید.

 

توجه: داده های ۷ روز گذشته به طور پیش فرض نمایش داده می شود. می توانید یک محدوده زمانی برای فیلتر کردن نتایج تعریف کنید.