معرفی صفحه معاملات اسپات

۱. نوار جستجو و بازارهای معاملاتی

۲. جفت‌های معاملاتی و اطلاعات پایه بازار

۳. نمودار کندل استیک و نمودار عمق بازار

۴. وضعیت PNL، تنظیمات سفارش، و نرخ کارمزد

۵. ناحیه انتخاب بازار

۶. ناحیه ثبت سفارش

۷. نسبت خریدوفروش

۸. دفتر سفارشات

۹. آخرین سفارش اجراشده

۱۰. سفارشات فعلی

۱۱. تاریخچه سفارشات

 

 

مقاله مرتبط

 نحوه انجام معاملات اسپات