سفارش گذار(میکر) و سفارش بردار(تیکر) چیست؟

هدف مکانیسم میکرو تیکر افزایش فعالیت معاملاتی (تریدینگ) در یک صرافی و پایدار نگه داشتن قیمت است.

 

سفارش گذار(میکر) چیست؟

 

ثبت سفارش به شکل میکر به معنای ثبت سفارش با قیمت یا مقدار مشخص است که این سفارش بلافاصله با سایر سفارش‌های موجود در اردربوک (دفترچه سفارشات) اجرا نمی‌شود. و برای اجرا در انتظار خواهد بود. این سفارشات معلق نقدینگی کل بازار را تأمین می کنند، بنابراین می توان آنها را «تامین کنندگان نقدینگی» نیز نامید.

 

سفارش بردار(تیکر) چیست؟

ثبت سفارش به شکل تیکر، با قیمت مشخصی است که این سفارش بلافاصله با سایر سفارشات موجود در اردربوک (دفترچه سفارشات) اجرا می شود. این سفارش‌ها به‌طور فعال با سفارش‌های موجود در اردربوک مطابقت و اجرا می‌شوند و به آنها «مصرف‌کنندگان نقدینگی» نیز می‌گویند.