کارمزد معاملات مارجین و اسپات

استاندارد هزینه های معاملات اسپات و مارجین

سطح VIP

مقدار هولد شده CET

کارمزدهای اسپات

کارمزدهای اسپات

استفاده از CET به عنوان کارمزد

بهره وام مارجین

VIP 0

0

0.2000%

0.1600%

لطفاً به نرخ بهره روزانه استقراض مراجعه کنید


(هر ساعت به روز می شود)

VIP 1

≥1,000 CET

0.1800%

0.1440%

VIP 2

≥10,000 CET

0.1600%

0.1280%

VIP 3

≥100,000 CET

0.1400%

0.1120%

VIP 4

≥500,000 CET

0.1200%

0.0960%

VIP 5

≥1,000,000 CET

0.1000%

0.0800%

 

توجه:

 

۱. سطح VIP فعلی بر اساس مقدار هولد CET در آخرین ارزیابی است. تمام موجودی حساب های فرعی به حساب های اصلی اضافه می شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به «استاندارد کارمزدها» مراجعه کنید.

 

۲. همه سطوح VIP در ساعت 1:00 (UTC) به صورت روزانه به روز می شوند.

 

۳. در مقایسه با بازارهای معمولی اسپات، بازارهای AMM استاندارد هزینه متفاوتی را اتخاذ می کنند. VIP ها از هزینه های خاصی برخوردار نیستند و استفاده از CET برای کسر هزینه پشتیبانی نمی شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به "نرخ کارمزد بازار AMM" مراجعه کنید.