ضرر ناپایدار چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

ضرر ناپایدار چیست؟

 

ضرر ناپایدار به زیان موقت در بازارساز خودکار (AMM) اشاره دارد که ناشی از نوسانات بازار است، زمانی که یک تامین کننده نقدینگی (LP) نقدینگی را به یک استخر نقدینگی تزریق می کند. بر اساس مدل قیمت‌گذاری «بازارساز مداوم محصول»، زمانی که یک تامین کننده نقدینگی، نقدینگی را در طول نوسانات بازار حذف می‌کند، ارزش دارایی‌های او در مقایسه با نگه داشتن توکن‌ها کاهش می‌یابد. این همان چیزی است که ما آن را ضرر ناپایدار می نامیم. با این حال، زمانی که نسبت قیمت دوباره تغییر کند، زیان ناپایدار به تدریج از بین خواهد رفت.

 

 

مثالی برای ضرر ناپایدار

 

۱. با فرض اینکه در حال حاضر 1000 CET و 500 USDT در استخر نقدینگی وجود دارد، محصول ثابت 1000 * 500 = 500000 است. فراهم کننده نقدینگی آدام ۱۰ درصد از دارایی ها استخر یعنی 100 CET و 50 USDT را در اختیار دارد. در این لحظه  CET 1 برابر است با 0.5 USDT.

 

۲. فرض کنید که پس از مدتی، قیمت CET افزایش می‌یابد و مقدار توکن‌های استخر به 500 CET و 1000 USDT تغییر می‌کند. محصول ثابت 500*1000=500000 ثابت می ماند، اما در این زمان، 1 CET برابر با 2 USDT است. دارایی های آدام به عنوان فراهم کننده نقدینگی در استخر نیز بر همین اساس تغییر می کند و به 50 CET و 100 USDT تبدیل می شود.

 

 ۳. با فرض اینکه تامین کننده نقدینگی آدام، نقدینگی را حذف می کند که استخر حاوی 500 CET و 1000 USDT باشد، از آنجایی که او 10٪ سهم دارد، در مجموع می تواند 50 CET و 100 USDT را برداشت کند. پس از حذف نقدینگی، ارزش دارایی های وی 50 * 2 + 100 = 200 USDT است.

 

 ۴. در زمان افزودن نقدینگی، آدام دارای 100 CET و 50 USDT بود. اگر او به سادگی توکن ها را نگه می داشت و در استخر نقدینگی سرمایه گذاری نمی کرد، ارزش کل دارایی 100 * 2 + 50 = 250 USDT خواهد بود. با این حال، پس از حذف نقدینگی، او تنها 200 USDT دریافت می کند. تفاوت ارزش بین افزودن نقدینگی و نگهداری ساده دارایی ها، ضرر ناپایدار است. در مورد آدام، ضرر 50 USDT است.

 نکته: برای ساده‌تر شدن محاسبه، در مثال بالا، کارمزد معامله در نظر گرفته نشده است.

 

 

 تخمین ضرر ناپایدار

 

 در اینجا نموداری از زیان ناپایدار تخمینی به عنوان مرجع شما آمده است:

تغییرات قیمتی پس از افزودن نقدینگی

ضرر ناپایدار

(مقدار ضرر در مقایسه با هولد توکن ها)

-60%

9.65%

-30%

1.57%

-10%

0.14%

0%

0.00%

10%

0.11%

30%

0.85%

60%

2.70%

100%

5.72%

 

چگونه از ضرر ناپایدار جلوگیری کنیم؟

 

زیان های ناپایدار در مراحل اولیه بازارسازی یا در بازارهای یک طرفه رایج است. با درآمد حاصل از کارمزد معاملات و نوسانات قیمت، ضررهای ناپایدار به تدریج از بین می رود و در نهایت، کاربران می توانند از تامین نقدینگی سود کسب کنند.