سفارش گذار(میکر) و سفارش بردار(تیکر) چیست؟

نظرها

0 نظر

امکان اظهار نظر بر روی این مقاله وجود ندارد